انجام تست روان سنجی

توسط مرتضی حسینی (کارشناس ارشد روانسنجی)

انجام انواع آزمون های روانشناسی صنعتی و سازمانی و روانشناسی در سازمان ها و مدراس 

تهیه گزارش های مدیریتی و فیدبک فردی آزمون های روانشناسی

جهت هماهنگی در وقت اداری با شماره ۰۹۱۹۲۲۹۹۲۲۷ تماس بگیرید

انجام انواع تست های روان سنجی

آزمون رایگان افسردگی، استرس و اضطراب ذیل را دانلود کنید، بعد انجام دهید و به ایمیل azmon64@gmail.com ارسال کنید تا نتایج خود را ببینید

DASS-21 سوالات

 

 

  • “جاهایی بروید که مورد توجه واقع شوید، نه مورد تحمل؛
    اگر آنها ارزش واقعی شما را نمیداند پس دیگر وقتش است یک شروع جدید در روابطتان داشته باشید.
    __جیم ران
  • “بهترین انتقام، یک موفقیت عظیم است.
    __فرانک سیناترا